من حسین طارمیلر. متولد 1368. کارشناس ابزار دقیق،برنامه نویس اندروید، مترجم، فارغ التحصیل رشته برق ولی علاقه مند به روان شناسی و فلسفه و ادبیات….

تازگی از وبلاگ قبلی ام به اینجا کوچ کرده ام

مهاجرت کردن اغلب کار سختیست،

چه از خانه ای به یک خانه ی جدید،

چه از  کشوری  به کشوری دیگر،

و حتی چه از خانه ای دیجیتال به یک خانه دیجیتال دیگر،

حالا هم خوشحالم هم ناراحت.

خوشحالم از این که برای خود خانه ای جدید ساخته ام و ناراحتم از این که برای همیشه از  خانه قبلی ام خارج می شوم.

اما دل کندن از آنجا برایم بسیار سخت است. درست است که دیگر در آنجا زندگی نخواهم کرد، اما گاهی که دلم تنگ می شود دوست دارم برگردم آنجا و از دور نگاهش کنم.

درست مثل زمانی که از خانه ها و آپارتمان هایمان و یا کشورمان مهاجرت میکنیم و برای کم کردن احساس دلتنگیمان یادگاری هایی را از خانه قبلی با خودمان به خانه جدید می آوریم من هم مایلم بعضی چیز ها را از آن خانه قدیمی به اینجا بیاورم تا کمی از دلتنگی ام برای آنجا بکاهم. بنابراین بعضی از پستهای آنجا را که دوست دارم به اینجا خواهم آورد تا مثل نام آن خانه “فراموش نکنم” که چه مسیری را طی کرده ام.