آزادی به از بند

خواستم حرفی بزنم، بعد از یک سال ننوشتن در اینجا. اما اندوهی بغض آلود آرام نمیگذاردم. و این شعر و این ترانه از دیروز در سرم می چرخد و می چرخد و می چرخد. آزادی به از بند…. هراسهای بیهودهتا بوده همین بودهفرزندهای مشروعشرع، قانونو تباهی، پوچی،بیهودگی و عمر می ادامه مطلب…

جوزپه تورناتوره، شاعر سینما

پیش نوشت: با یک هفته تاخیر تولد جوزپه تورناتوره شاعر سینما رو تبریک میگم. و سپاسگزارش هستم به خاطر فیلمهای خوبی که ساخته و دیدم. شاعر سینما تورناتوره یکی از کارگردانهایی هست که در فیلمهاش احساسات انسانی موج میزنه. و مخاطب میتونه عمیق ترین تجربه های احساسی خودش رو در ادامه مطلب…

در یاد بود کارن ابراری

به کارن عزیز   سر کشیدن جام شوکران کار مردان تاریخ است     کارن عزیز حالا که این نوشته را می نویسم تو دیگر نیستی و چه تلخ است نوشتن حرفهایی که میدانم پاسخی به آن نخواهی داد. امروز  تو تصمیم گرفتی که سپید باشی یا سیاه؛ به سوی ادامه مطلب…

تغییر

پیش نوشت: در این نوشته قصد دارم در مورد تغییر و فرایند تغییر کردن صحبت کنم. این نوشته اگر حوصله نوشتنش را داشته باشم احتمالا سه تا چهار قسمت خواهد داشت که در این پست قسمت اول آن را میخوانید.  تغییر شاید چیزی باشد که اکثر انسانهای روی زمین خواستار ادامه مطلب…