دلنوشته ها

اتیکت، هنر خوب در یادها ماندن

پیش نوشت: نوشتن در مورد اتیکت آن هم با رعایت نکردن اتیکت نوشتن هم از آن تناقض هاست. امیدوارم مرا برای نوشتم این سطور درهم ببخشبد. فکر میکنم اگر همه کتاب های مربوط به اتیکت را خلاصه کنیم و عصاره اشان را بگیریم شاید بشود اتیکت را در یک جمله ادامه مطلب…