تغییر

پیش نوشت: در این نوشته قصد دارم در مورد تغییر و فرایند تغییر کردن صحبت کنم. این نوشته اگر حوصله نوشتنش را داشته باشم احتمالا سه تا چهار قسمت خواهد داشت که در این پست قسمت اول آن را میخوانید.  تغییر شاید چیزی باشد که اکثر انسانهای روی زمین خواستار ادامه مطلب…