کرونا و اثر مار کبری

تصمیم هایی که ما میگیریم مثل تیری رها شده از کمان است که قرار است به سمت هدفی مثل یک سیبِ بالای سر یک دوست برخورد کند و او را از اعدام یا زندانی شدن نجات دهد. اما اگر دقت کافی نداشته باشیم ممکن است به جای سیب چشم یا قلب دوستمان را هدف بگیریم و اوضاع را بدتر کنیم.

در یاد بود استاد شهریار

یکی از شاعرانی که بسیار دوست میدارم استاد شهریار است. منظومه “حیدربابایه سلام” استاد شهریار یکی از بهترین منظومه ها در زبان ترکی است که با زبانی بسیار لطیف و کودکانه سروده شده است. گفتگویی است خاطره انگیز بین استاد ادامه مطلب…