جوزپه تورناتوره، شاعر سینما

پیش نوشت: با یک هفته تاخیر تولد جوزپه تورناتوره شاعر سینما رو تبریک میگم. و سپاسگزارش هستم به خاطر فیلمهای خوبی که ساخته و دیدم. شاعر سینما تورناتوره یکی از کارگردانهایی هست که در فیلمهاش احساسات انسانی موج میزنه. و ادامه مطلب…

کرونا و اثر کبری

تصمیم هایی که ما میگیریم مثل تیری رها شده از کمان است که قرار است به سمت هدفی مثل یک سیبِ بالای سر یک دوست برخورد کند و او را از اعدام یا زندانی شدن نجات دهد. اما اگر دقت کافی نداشته باشیم ممکن است به جای سیب چشم یا قلب دوستمان را هدف بگیریم و اوضاع را بدتر کنیم.