فلسفه ای برای زندگی-رواقی زیستن در دنیای امروز-قسمت سوم

رواقیون بیش از هر چیز به آرامش اهمیت میدادند و دستورالعملهایی برای آن داشتند که در دنیای جدید کمی عجیب به نظر میرسد و چیزی نیست که گوش شما به شنیدنش عادت داشته باشد

فلسفه ای برای زندگی-رواقی زیستن در دنیای امروز-قسمت اول

کتاب فلسفه ای برای زندگی-رواقی زیستن در دنیای امروز آیا تا بحال فکر کرده اید که چرا و چگونه زندگی می‌کنید؟ و برای خوشبختی چه برنامه ای دارید؟ و تعریف شما از خوش بختی چیست؟ و چه چیز هایی را به عنوان مصادیق خوشبختی می شمارید؟ و چه چیزهایی را ادامه مطلب…