یک محاسبه ساده درباره زمان

بدون هدر دادن زمان: اصل مطلب زمان ما محدود است. از  اول ابتدایی تا آخر دبیرستان چیزی حدود یازده سال تحصیلی است. که به طور رسمی چیزی حدود 9 ماه تحصیلی در هر سال وجود دارد. که با کم کردن جمعه ها و تعطیلات رسمی و نوروز تقریبا هفت ماه ادامه مطلب…