وقتی سال اول دبیرستان بودم به یاد دارم که از اول سال همه معلم ها و ناظم ها و مدیر و مشاور و …روی اهمیت سال اول و اهمیت انتخاب رشته ای که قرار بود انجام بدیم تاکید خاصی میکردند. حتی گاهی می شنیدیم که میگفتند این انتخاب حتی از انتخاب همسر هم مهمتره…. چون روی انتخاب همسر هم تاثیر داره.

به عبارتی در لایه های زیرین این حرفها این مفهوم منتقل می شد که انتخابهایی که ما در بیرون از خودمان انجام میدهیم تعیین کننده میزان احساس خوشبختی است که ما تجربه خواهیم کرد.

میگویم انتخاب های بیرونی چون معتقدم انتخابهای درونی هم داریم.

انتخاب های بیرونی از نظر من همه مواردی هستند که ما از ویترینی که روزگار جلوی ما گذاشته انتخاب کرده ایم یا میکنیم. مثلا انتخاب رشته یک انتخاب بیرونیست. همچنان که انتخاب همسر و انتخاب شغل و انتخاب ماشین و خانه و دوست و … . همه اینها انتخاب هایی هستند که ما بیرون از خودمان انتخاب میکنیم.

اما انتخاب های درونی را ما از ویترین روزگار انتخاب نمیکنیم. بلکه از میان دارایی های خودمان انتخاب میکنیم.

مثلا بخشندگی.  چیزی نیست که ما در بیرون ان را انتخاب کنیم.یا شاد بودن چیزی نیست که در ویترین روزگار باشد. اما انتخاب همسر چیزی است که در ویترین روزگار وجود دارد و هر کس از میان هزاران گزینه یکی را انتخاب میکند.

انتخاب های بیرونی مثل انتخاب همسر و شغل و دوست و ماشین و خانه و رسته تحصیلی و رشته ورزشی و … همگی میتوانند روی میزان رفاه و سهل بودن شرایط زندگی ما تاثیر گذار باشند. اما نمیتوانند میزان خوشبختی ما را تعیین یا تضمین کنند.  همه ما افرادی را میشناسیم که به لحاظ مالی ثروتمندند و از رفاه و اسایش و امنیت بیرونی کافی برخوردارند و موقعیت اجتماعی خوبی دارند و رشته تحصیلی انها پر درامد است و … اما عمیقا احساس شادمانی و خوشبختی نمیکنند.  عکس این داستان هم وجود دارد. افرادی که ثروت مالی زیادی ندارند اما عمیقا احساس خوش بختی و شادمانی میکنند.

اشتباه نکنید. من نمیگویم خوشبختی در فقر است و بد بختی در ثروت.

بحث من بر سر این موضوع است که انتخاب های بیرونی ما الزاما به خوشحالی و خوشبختی و شادمانی نمی انجامند. در حالی که انتخاب های درونی دقیقا روی میزان خوشحالی و خوش بختی و شادمانی ما اثر میگذارند.

بنا براین من معتقدم مهمترین انتخاب های ما در زندگی نه بیرونی مثل ازدواج و شغل که درونی اند مثل صداقت ورزی و میزان خوش بینی و…که از میان همه انتخاب های درونی مهمترین انها انتخاب نوع نگاه ما به زندگیست.

دسته‌ها: انتخاب ها

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *